آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
ورزشی
۹
حدیث دشت عشق

یادی از شهید مدافع حرم جهانپور شریفی بابا به آرزویش رسید

امروز هفتمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم جهانپور شریفی است. وی از نیروهای تیپ 33 هوابرد المهدی(عج) جهرم بود. با شروع جنگ در سوریه، وی نیز عزم حضور در صف مدافعان حرم را کرد و سرانجام در تاریخ 25 شهریور 92 به آرزوی دیرینه اش یعنی شهادت رسید. از این شهید بزرگوار سه فرزند به یادگار مانده است؛ دو دختر و یک پسر. فرزند دختر شهید جهانپور شریفی تعریف می کرد: «هنگامی که می خواستم به کلاس قرآن بروم، فراموش کرده بودم پدرم تا چند دقیقه دیگر می خواهد برود؛ و فقط خداحافظی کردم. داشتم کفشم را می پوشیدم که پدر گفت: زهرا جان، عزیز بابا، من که نبوسیدمت، دارم میرم ماموریت.گفتم: ببخشید یادم رفته بود که شما می خواید برید ماموریت... من را در آغوش گرفت و بوسید. برای همیشه... در آن لحظه اشک شوق پدرم را دیدم؛ شوق به شهادت، انگار می دانست که شهادتش نزدیک است و خود را برای شهادت در راه خدا آماده کرده است. وقتی در سوریه بود هفته ای یکبار با ما تماس می گرفت، هفته ها به سختی می گذشت و انتظار کشیدن، کلافه ام می کرد. در آن هفته، از روز تماس بابا دو سه روز گذشت.خیلی بی تابی می کردم. به مادر گفتم: چرا بابا تماس نمی گیره؟ مادر که خودش هم چند روز بود سخت درگیر این موضوع بود بیشتر ناراحت شد ولی ما را آرام کرد. همان روز دایی من به جهرم آمد و ما را به هر بهانه ای بود به روستای پر زیتون بردند. آنجا که رفتیم کم کم خبر شهادت پدر را به ما دادند. آری بابای عزیزم به آرزویش رسید.»