آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
دیپلماسی
۴

احضار سفیر آلمان در ایران به وزارت خارجه

شرق: در پی توییت های اخیر سفارت آلمان در تهران که در آن به خبر اعدام نوید افکاری واکنش نشان داده شده بود، سفیر آن کشور در ایران دیروز توسط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه با «خارج از عرف دیپلماتیک» خواندن اقدام سفارت آلمان، آن را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به شدت محکوم کرد. مدیر کل اروپا تصریح کرد مداخله در قوانین و مقررات و رویه های قضائی مستقل جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست و از سفارت آلمان انتظار می رود حدوحدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد. سفیر آلمان اظهار کرد مراتب را به کشورش منعکس خواهد کرد.

این احضار در پی توییت هایی بود که از سوی هانس اودو موتسل، سفیر جدید آلمان و در حساب توییتر سفارت آلمان در تهران منتشر شده بود. در این توییت ها آمده بود: «عمیقا از اعدام نوید افکاری در ایران متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف، قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند. دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند!». در ادامه به نقل از سفیر آمده بود: «بریل کوفلر، کمیسر حقوق بشر دولت آلمان، بیانیه زیر را در مورد سرنوشت تکان دهنده ورزشکار ایرانی، نوید افکاری منتشر کرد. ما در غم خانواده اش، دوستان و جامعه بین الملل ورزشی شریک هستیم». توییت های سفارت آلمان، تنها واکنش های مقامات خارجی به این خبر نبوده اند. یکی از سخنگویان جوسب بوررل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در روابط خارجی و سیاست های امنیتی در بیانیه ای اعلام کرد اتحادیه اروپا در هر شرایطی مخالف مجازات اعدام است. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای با محکوم کردن اعدام نوید افکاری در موضع مشابهی مخالفت خود با حکم اعدام در هر جا و شرایطی را اعلام کرده بود.

در همین رابطه و به گزارش خبرگزاری میزان، علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضائیه نسبت به این مواضع اعتراض خود را اعلام کرد. باقری در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ایران از سفارتخانه های خارجی خواسته «ادب دیپلماتیک» را رعایت کنند و افزوده: «فشار های خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضائیه را کند می کند؛ نه چتر گسترده رحمت و رافت اسلامی را کوچک خواهد کرد».

از سوی دیگر و در پی انتشار خبر موضع گیری های اروپایی در این زمینه، برخی رسانه های خارجی مدعی شده اند که سفر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران به کشورهای اروپایی به همین دلیل لغو شده است. این البته در حالی است که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه چند روز پیش گفته بود این سفر هنوز در مرحله برنامه ریزی است و قطعی نشده است.