آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
ورزشی
۹

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

سه شنبه 25 شهریور 1399

لیگ قهرمانان آسیا

سپاهان ایران...النصرعربستان(ساعت 22:30- شبکه ورزش)

لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس ایران...التعاون عربستان(ساعت 22:30- شبکه سه)