آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
کدال
۱۱

«دنیای اقتصاد» وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی می کند: روایت بورس از جاماندگی فاوا

محمد هرورانی (کارشناس بازار سرمایه) احسان رضاپور نیکرو (رئیس هیات مدیره هلدینگ تتاانرژی)

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به بیان کلی در برگیرنده تمام فناوری های پیشرفته و نحوه ارتباط و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی است که درحال حاضر یکی از سودآور ترین صنایع در جهان به شمار می رود. شرکت های ایرانی فعال در این حوزه در دو بخش شرکت های خدمات پرداختی PSP یا (Payment Service Provider) و انفورماتیک دسته بندی می شوند که حدودا 5/1 درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را تشکیل می دهد.

در حوزه پولی و مالی کشور، شرکت های بزرگی در حوزه PSP مشغول به فعالیت هستند که واسطه بین بانک ها و مشتریان تجاری بوده و عملا خدمات پرداخت بانکی را برای عموم مردم پیاده سازی می کنند.  به بیان دیگر شرکت هایی که در بخش پرداخت الکترونیک فعالیت دارند و خدمات آنها به نوعی مربوط به این حوزه می شود، در دسته شرکت های PSP قرار می گیرند. خدمات ارائه شده توسط شرکت های بورسی فعال در حوزه انفورماتیک عموما در خدمت نظام مالی و بانکی کشور بوده و بخش زیادی از شرکت های انفورماتیک بورسی نیز در خدمت بانک ها و نظام مالی کشور قرار دارد.

شرکت های بورسی فعال در صنعت

نمادهای رافزا، رانفور، تاپکیش، مفاخر، مادیرا، سیستم، مرقام ، افرا، مداران، اوان، های وب در زمینه انفورماتیک و نماد شرکت های آپ، رتاپ، سپ، پرداخت، رکیش و فن آوا کارت در بخش خدمات پرداختی طبقه بندی می شوند. برای بررسی و مقایسه شرکت های صنعت، بر مبنای تحلیل بنیادی، فاکتورها و نسبت های مهم عملکردی اختصاصی صنعت وجود دارد که در تخمین ارزش و ارزیابی و مقایسه شرکت ها باید مدنظر قرار گیرد در این گزارش با مقایسه روند بازدهی گذشته شرکت های مورد بررسی با شاخص کل به تشریح سهم بازار آنها و در نهایت استخراج نسبت های P/E، P/S و P/B ttm پرداخته ایم تا تصویری کلی از این صنعت و شرکت های گروه به مخاطبان ارائه کند.

مقایسه بازدهی شرکت ها در بازه زمانی از ابتدای سال تا 22 شهریورماه 99 : همان گونه که از آمار و نمودارهای ارائه شده مربوط به بخش بازدهی از ابتدای سال تا 22 شهریورماه 99 پیداست تنها یک شرکت از مجموعه این صنعت فعال در بازار سرمایه ایران بازدهی بیشتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار کسب کرده و اکثر نمادهای فعال در این صنعت بازدهی کمتری نسبت به شاخص کل بورس اوراق بهادار داشته اند که دلیل عمده آن ریزش اخیر بورس و سایر دلایل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار سرمایه و سهام مورد بررسی است. هرچند بازدهی بالا یا پایین سهام هر یک از این شرکت ها تا به امروز به تنهایی نمی تواند معیاری بر روند آتی آنها باشد صرفا با مشاهده نمودار فوق مشخص است شرکت های فعال در این صنعت رشد مناسبی را در بازه ابتدای سال تاکنون نداشته و با بهبود شرایط بنیادی آنها می توان به بهبود رشد قیمتی آنها و برگشت به قله های قبلی امیدوار بود.

تحلیل فاکتور های بنیادی:  بخش اول _ بررسی سهم از تراکنش ها

بررسی سهم از تراکنش ها بیانگر این نکته است که هریک از شرکت های فعال در حوزه خدمات پرداختی درکدام یک از زمینه ها فعال تر بوده و چه سهمی از مجموع مبالغ تراکنش های کشور را دارا است. همان گونه که در جدول مشخص است شرکت های بخش پرداخت الکترونیک از سه جهت: درصد سهم از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، درصد سهم از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و درنهایت درصد سهم از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی برمبنای اطلاعات منتشره سالانه شاپرک برای دوره مالی سال 98 بررسی شده اند. نکته قابل توجه جدول فوق پراکندگی عملیات شرکت های مختلف در هریک از بخش ها است.

بخش دوم _ بررسی نسبت های تحلیلی

بخش دوم از نسبت های مقایسه ای در دو طبقه بندی کلی سهام این صنعت به گروه های سخت افزاری شامل سهام شرکت های : مداران، مرقام، مفاخر، مادیرا و گروه نرم افزاری (شامل مابقی سهام اشاره شده) ارائه شده است.

مقایسه ارزش گذاری شرکت های فعال در صنعت رایانه با شاخص های این صنعت براساس سود سالانه  (P/E (ttm: همان گونه که در نمودار  (P/E (ttm مشخص است درشرایطی بیشترین نسبت دربخش نرم افزاری مربوط به شرکت مبین وان کیش و کمترین نسبت مربوط به شرکت رایان هم افزا است که میانگین شاخص نرم افزاری برابر با 24 واحد است و دربخش سخت افزار بیشترین نسبت مربوط به شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و کمترین نسبت مربوط به شرکت صنایع ماشین های اداری ایران است  که میانگین شاخص سخت افزار برابر با 52 واحد است..

مقایسه ارزش گذاری شرکت های فعال در صنعت رایانه با شاخص های این صنعت براساس نسبت قیمت به فروش و خدمات ارائه شده  (P/S (ttm: نمودار (P/S (ttm بیانگر این مفهوم است که ارزش شرکت های مورد بررسی به نسبت فروش آنها درچه وضعیتی قراردارد که میانگین نسبت قیمت به فروش در بخش نرم افزاری کشور برابر با 2/4 واحد بوده و این نسبت در بخش سخت افزاری حدودا 11 واحد است .

مقایسه ارزش گذاری شرکت های فعال در صنعت رایانه با شاخص های این صنعت براساس نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B (ttm: همان طور که در نمودار (P/B (ttm قابل مشاهده است عموما این شاخص در خصوص شرکت های فعال در بخش سخت افزاری بالاتر بوده و با ارزش 20 واحدی حدودا دوبرابر بخش نرم افزاری است.

سهم ناچیز از تولید ناخالص ملی

در شرایط فعلی به رغم پیشرفت های صورت گرفته و سرمایه گذاری های سال های اخیر، گردش مالی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم شایسته و بسزایی در تولید ناخالص ملی کشور ندارد. هرچند اعداد و ارقام دقیق و قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد، اما همین آمار مختصر و در دسترس نشان می دهد که این صنعت به نسبت ظرفیت و توان و مشخصات خود جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور ندارد. از طرفی شایان ذکر است که با توجه به واردات تجهیزات الکترونیکی در این بخش، نوسانات نرخ ارز از عمده ریسک های این صنعت است. به طوری که با افزایش نرخ ارز بهای تمام شده کالای های این بخش نیز افزایش خواهد داشت که می تواند با تاثیرات منفی بر سودآوری شرکت های فعال در این حوزه و قیمت سهام آنها همراه باشد. از طرفی همگام با رشد سطح توسعه‎یافتگی کشور، استفاده از خدمات IT و فناوری بیشتر خواهد شد و در نتیجه فعالیت این‎گونه شرکت‎ها نیز وسیع‎تر می‎شود و گسترش و رشد روزافزون پرداخت های اینترنتی و استفاده از دستگاه های پوز و همچنین گسترش خدمات تجارت الکترونیک بر کم ریسک تر شدن این صنعت تاثیر داشته و موجبات بازدهی بالایی را در این بخش فراهم می کند.

شناخت دقیق حوزه فعالیت، پروژه های در حال پیگیری و تمرکز استراتژیک شرکت ها جهت افزایش درآمد و ارتقای ارزش آنها می تواند در ارزیابی چشم انداز قیمتی سهامشان حائز اهمیت باشد. همچنین مقایسه شرکت ها با یکدیگر از منظر بازدهی و نسبت های اشاره شده با در نظر گرفتن تناسب تفاوت آنها و بنیه و پتانسیل نهفته در هر یک از شرکت ها می تواند توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران را به بررسی نکات تحلیلی بیشتر، جهت ارزیابی توجیه پذیر بودن یا نبودن قیمت فعلی و شناسایی پتانسیل های بالقوه و اولویت بندی آنها از منظر جذابیت سرمایه گذاری جلب کند.