آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
دیپلماسی
۴

در آغاز نشست سپتامبر شورای حکام، مدیرکل اعلام کرد

دسترسی تکمیلی به محل دوم آژانس در همین ماه

روز گذشته نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با رعایت پروتکل های بهداشتی در وین برگزار شد. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توییتر خود تصویری از محل جلسه منتشر کرد و نوشت: نشست شورای حکام آژانس در ماه سپتامبر این بار به خاطر بیماری همه گیر (کرونا) در بزرگ ترین اتاق کنفرانس مرکز بین المللی وین با فاصله گذاری اجتماعی اجباری و با استفاده از ماسک برگزار می شود.

این نشست بعد از توافقی که ماه گذشته رافائل گروسی در تهران با سازمان انرژی اتمی به دست آورد، می تواند نشست مهمی باشد؛ چنان که مدیرکل آژانس در ابتدای جلسه گفته «من ماه گذشته با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد مذاکراتی در راستای ایجاد پیشرفتی واقعی در رسیدگی به سوال های باقی مانده آژانس و به ویژه در حل کردن مسئله دسترسی به دو محل در ایران داشتم. ما به توافقی بر سر حل کردن مسائل اجرائی پادمانی که از سوی آژانس مطرح شده بود، رسیدیم. آژانس سپس در یکی از دو محل مشخص شده از سوی ما تحت پروتکل الحاقی به دسترسی تکمیلی دست یافت. بازرسان ما از محیط نمونه برداری کرده اند که بررسی خواهد شد. دسترسی تکمیلی به محل دوم بعدا در ماه جاری انجام خواهد شد». این در حالی اهمیت بیشتری می یابد که در نشست پیشین شورای حکام قطع نامه ای علیه ایران صادر شد تا اعتراض این نهاد بین المللی درباره سرپیچی ایران از تعهدات هسته ای را نشان دهد؛ تعهداتی که در مقابل خروج آمریکا از برجام و صورت ندادن اقدام خاصی از سوی اروپا کاسته شد.

اما در همین میان، طرح دو محل که در آن فعالیت هسته ای صورت می گیرد؛ اما اجازه بازدید از آن به آژانس داده نشده، سر مسئله دیگری را باز کرد؛ ازاین رو طبق توافقاتی بین ایران و آژانس مسئله این دو سایت بررسی شد و اجازه نمونه گیری از یکی از سایت ها به کارشناسان آژانس داده شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در سخنرانی اولیه اش در جلسه شورای حکام درباره فعالیت در زمینه برنامه هسته ای ایران گفت: گزارش من در زمینه راستی آزمایی و بازرسی در ایران تحت قطع نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های ما در چند ماه اخیر در زمینه راستی آزمایی و بازرسی اجرای تعهدات هسته ای ایران طبق برجام (توافق هسته ای) را شامل می شود. آژانس به راستی آزمایی شکافت ناپذیری مواد هسته ای اعلام شده از سوی ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می دهد. ارزیابی ها درباره نبود مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده برای ایران ادامه دارند.

مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلسه گفت: شما همچنین گزارش من درباره معاهده پادمانی ان پی تی با ایران را دریافت کرده اید که در تلاش است درباره سوال های مرتبط با درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی شفاف سازی کند. او همچنین با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت: من از توافق میان آژانس و ایران که امیدوارم موجب تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو طرفه شود، استقبال می کنم.

نماینده روسیه در آژانس نیز هم زمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی توییتری با انتشار یک نمودار که نشان دهنده «تغییرات ذخایر اورانیوم با غنای پایین ایران» است، بیان کرد: دوران برجام (توافق هسته ای) کمترین میزان از آغاز غنی سازی در سال 2007 بوده است. اعداد و ارقام درباره تغییرات ذخایر اورانیوم در ایران، نشانگر نقش موثر برجام و نقش منفی تصمیم آمریکا برای توافق هسته ای و اعمال تحریم های غیرقانونی فراسرزمینی علیه تهران هستند.

هم زمان با نشست شورای حکام روز گذشته مراسم آغاز احداث زیرساخت های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ های پایدار به روش سانتریفیوژ گازی در فردو برگزار شد.در آغاز نشست سپتامبر شورای حکام، مدیرکل اعلام کرد

دسترسی تکمیلی به محل دوم آژانس در همین ماه

روز گذشته نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با رعایت پروتکل های بهداشتی در وین برگزار شد. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توییتر خود تصویری از محل جلسه منتشر کرد و نوشت: نشست شورای حکام آژانس در ماه سپتامبر این بار به خاطر بیماری همه گیر (کرونا) در بزرگ ترین اتاق کنفرانس مرکز بین المللی وین با فاصله گذاری اجتماعی اجباری و با استفاده از ماسک برگزار می شود.

این نشست بعد از توافقی که ماه گذشته رافائل گروسی در تهران با سازمان انرژی اتمی به دست آورد، می تواند نشست مهمی باشد؛ چنان که مدیرکل آژانس در ابتدای جلسه گفته «من ماه گذشته با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد مذاکراتی در راستای ایجاد پیشرفتی واقعی در رسیدگی به سوال های باقی مانده آژانس و به ویژه در حل کردن مسئله دسترسی به دو محل در ایران داشتم. ما به توافقی بر سر حل کردن مسائل اجرائی پادمانی که از سوی آژانس مطرح شده بود، رسیدیم. آژانس سپس در یکی از دو محل مشخص شده از سوی ما تحت پروتکل الحاقی به دسترسی تکمیلی دست یافت. بازرسان ما از محیط نمونه برداری کرده اند که بررسی خواهد شد. دسترسی تکمیلی به محل دوم بعدا در ماه جاری انجام خواهد شد». این در حالی اهمیت بیشتری می یابد که در نشست پیشین شورای حکام قطع نامه ای علیه ایران صادر شد تا اعتراض این نهاد بین المللی درباره سرپیچی ایران از تعهدات هسته ای را نشان دهد؛ تعهداتی که در مقابل خروج آمریکا از برجام و صورت ندادن اقدام خاصی از سوی اروپا کاسته شد.

اما در همین میان، طرح دو محل که در آن فعالیت هسته ای صورت می گیرد؛ اما اجازه بازدید از آن به آژانس داده نشده، سر مسئله دیگری را باز کرد؛ ازاین رو طبق توافقاتی بین ایران و آژانس مسئله این دو سایت بررسی شد و اجازه نمونه گیری از یکی از سایت ها به کارشناسان آژانس داده شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در سخنرانی اولیه اش در جلسه شورای حکام درباره فعالیت در زمینه برنامه هسته ای ایران گفت: گزارش من در زمینه راستی آزمایی و بازرسی در ایران تحت قطع نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های ما در چند ماه اخیر در زمینه راستی آزمایی و بازرسی اجرای تعهدات هسته ای ایران طبق برجام (توافق هسته ای) را شامل می شود. آژانس به راستی آزمایی شکافت ناپذیری مواد هسته ای اعلام شده از سوی ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می دهد. ارزیابی ها درباره نبود مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده برای ایران ادامه دارند.

مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلسه گفت: شما همچنین گزارش من درباره معاهده پادمانی ان پی تی با ایران را دریافت کرده اید که در تلاش است درباره سوال های مرتبط با درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی شفاف سازی کند. او همچنین با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت: من از توافق میان آژانس و ایران که امیدوارم موجب تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو طرفه شود، استقبال می کنم.

نماینده روسیه در آژانس نیز هم زمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی توییتری با انتشار یک نمودار که نشان دهنده «تغییرات ذخایر اورانیوم با غنای پایین ایران» است، بیان کرد: دوران برجام (توافق هسته ای) کمترین میزان از آغاز غنی سازی در سال 2007 بوده است. اعداد و ارقام درباره تغییرات ذخایر اورانیوم در ایران، نشانگر نقش موثر برجام و نقش منفی تصمیم آمریکا برای توافق هسته ای و اعمال تحریم های غیرقانونی فراسرزمینی علیه تهران هستند.

هم زمان با نشست شورای حکام روز گذشته مراسم آغاز احداث زیرساخت های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ های پایدار به روش سانتریفیوژ گازی در فردو برگزار شد.