آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
اقتصاد
۵

افزایش 15.5 درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، میزان پروازهای عبوری از آسمان کشورمان در مرداد نسبت به تیر 99 بالغ بر 15.5 درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روند افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران در مرداد نیز تداوم داشته است. مطابق آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ماه گذشته 15.57 درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته است. به عبارت دیگر در 31 روز مرداد امسال هشت هزار و 431 پرواز از آسمان ایران عبور کرده که در مقایسه با 7هزارو 295 پرواز تیرماه، هزارو 136 پرواز افزایش یافته است.