آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
جامعه
۱۲
ویژه

سفیر جدید ایران در باکو زمینه ساز همکاری اصفهان با قفقاز جنوبی

شهردار اصفهان گفت: تجربه همکاری های گذشته سفیر جدید جمهوری اسلامی در باکو در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، این انگیزه و اشتیاق را برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده تا موضوع گسترش همکاری ها با منطقه قفقاز جنوبی و مشخصا جمهوری آذربایجان را به طور ویژه مدنظر قرار دهد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی با ارسال نامه ای، انتصاب و آغاز به کار رسمی دکتر سیدعباس موسوی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو را تبریک گفت.

وی در نامه خود خطاب به سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو آورده است: امیدوارم در این عرصه نیز همانند مسوولیت های پیشین درخشان و موفق ظاهر شوید. شهردار اصفهان اظهار کرد: تجربه ثمربخش همکاری های گذشته با بخش های تابعه جنابعالی در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و دیدار اخیر در اصفهان، این انگیزه و اشتیاق را برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده تا ضمن استمرار ارتباط با سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو موضوع گسترش همکاری ها با منطقه قفقاز جنوبی و مشخصا جمهوری آذربایجان را به طور ویژه مدنظر قرار دهد.