آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
جامعه
۱۰

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش: معلمان تمام وقت 17/5 درصد «فوق العاده ویژه» جدا از طرح رتبه بندی دریافت می کنند

جزئیات برقراری فوق العاده ویژه در احکام معلمان تمام وقت، توسط معاون برنامه ریزی و توسعه منابع تشریح شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علی الهیار ترکمن در مورد جزئیات طرح معلم تمام وقت، اظهار کرد: در آموزش وپرورش دو مصوبه برای برقراری فوق العاده ویژه در حکم حقوقی شاغلین وجود دارد. وی افزود: طبق مصوبه اول همکاران فرهنگی که 6 ساعت بیشتر از ساعات کاری مجاز خود خدمت می کنند به عنوان معلم تمام وقت، معرفی شده و از افزایش 17/5 درصدی فوق العاده ویژه در حکم حقوقی خود برخوردار می شوند. الهیار ترکمن ادامه داد: همچنین طبق مصوبه اخیر در راستای رتبه بندی فرهنگیان، با توجه به رتبه حرفه ای آنها فوق العاده ویژه ای در حکم حقوقی این افراد برقرار شده است. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با اشاره به اینکه معلمان می توانند همزمان از مزایای هر دو مصوبه فوق العاده ویژه استفاده کنند، گفت: این مصوبات یکدیگر را نقض نمی کنند یعنی برای نیروهای آموزشی با توجه به رتبه آنها به صورت سیستمی فوق العاده ویژه برقرار می شود و اگر همین نیروی آموزشی با افزودن 6 ساعت به ساعت تدریس خود به معلم تمام وقت تبدیل شود، از مزایای فوق العاده ویژه طرح معلم تمام وقت نیز برخوردار می گردد. وی در پایان گفت: با حمایت دولت و پیگیری وزیر آموزش وپرورش توانستیم امتیازات این افزایش حقوق را به صورت قانونی در بیمه و بازنشستگی فرهنگیان هم وارد کنیم.