آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
صفحه آخر (جهان)
۱۲

جنگ آمریکا در افغانستان جان 157 هزار تن را گرفت

یک موسسه آمریکایی اعلام کرد، از ابتدای لشکر کشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا آذر سال گذشته، 157 هزار نفر از مردم این کشور کشته شده اند.

موسسه تحقیقاتی «واتسون» طی گزارشی اعلام کرد، از سال 2001 تا نوامبر سال 2019 میلادی(آذر سال گذشته)، 157 هزار تن در جنگ افغانستان کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری فارس، واتسون توضیح داد که رقم فوق 43 هزار غیرنظامی، 64 هزار نظامی وابسته به حکومت افغانستان و 42 هزار مخالف مسلح را شامل می شود. به اعتقاد کارشناسان، تلفات در جنگ 19 ساله افغانستان، بسیار بیشتر از رقمی است که موسسه واتسون اعلام کرده است، زیرا مرگ بسیاری از افرادی که قربانی جنگ تروریست های آمریکایی شده اند، در جایی ثبت نشده است. بسیاری از مردم افغانستان شناسنامه ندارند و خیلی از آنها نیز به دلیل نبود امنیت و یا صعب العبور بودن مسیرها، قابل دسترسی نیستند. تا کنون مراکز مستقل دیگر، آمارهایی داده اند که بسیار بیشتر از آمار فوق است.