آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
روند
۱۴

تابلوخوانی ها چه چیزی را آشکار می کنند؟

تقاضای حقیقی ها برای ریشمک و فسپا

رضا شاکری (تحلیلگر بازار)

 تابلوخوانی با بررسی روند معاملات در بازار سهام، به شناسایی معاملات خاص و تحولات در بازار سهام می پردازد. این بررسی ها نشان می دهد نماد ریشمک با قدرت بالای خریدار رو به رو شده و فساپا افزایش حجم را تجربه کرده است. این روند گویای هجوم تقاضای پول های کلان به این نماد هاست. البته روز چهارشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای 2 ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود.

به عنوان مثال روز دو شنبه هر کد حقیقی در سهم ریشمک به طور متوسط حدود 390 میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود 6 میلیون تومان فروش داشته است.

البته روز دوشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای 2 ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت ها در نمادهای آبادا، بگیلان، سیتا، سغرب، زکوثر، ثباغ، سدبیر، فسپا، دارو، درازک، سهرمز، دتوزیع، کوثر و فپنتا دیده شد. از میان این نمادها نیز می توان به نماد فسپا با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود 70 میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی 2.28 اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می دهد میانگین 10 روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود 27 میلیون تومان بوده است.