آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال بنزین

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

 روند کلی قیمت هر بشکه بنزین، خنثی و روند کوتاه مدت بنزین نزولی برآورد می شود. در چند روز گذشته قیمت بنزین با حدود 7/ 11 درصد کاهش از محدوده یک دلار و 24 سنت به محدوده یک دلار و 11 سنت رسید. بنزین در کانالی بین یک دلار و 19 سنت و یک دلار و 30 سنت قرار گرفته بود که در 6 روز کاری گذشته کف کانال را به سمت پایین قطع کرد.

شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی بود و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه گذاران افزایش داد چنانچه روند نزولی در کوتاه مدت نیز تشکیل شده است. اکنون محدوده یک دلار و 19 سنت به عنوان محدوده مقاومتی در مسیر صعود قیمت بنزین قرار دارد. در حال حاضر محدوده یک دلار، محدوده 85 سنت و 60 سنت می توانند مانع رسیدن قیمت بنزین به 45 سنت شوند. در صورتی که سناریوی افزایش قیمت برای بنزین اتفاق بیفتد محدوده های یک دلار و 19 سنت، یک دلار و 30 سنت، یک دلار و 39 سنت و یک دلار و 47 سنت مانع رسیدن قیمت بنزین به یک دلار و 55 سنت می شوند که به آنها مقاومت می گوییم. احتمال رخ دادن سناریوی کاهش قیمت بیش از سناریوی افزایش قیمت است.

بررسی محدوده های قیمتی با اهمیت

در صورت کاهش قیمت ها، اولین منطقه ای که می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده یک دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت کاهش قیمت ها مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع نزول بیشتر قیمت ها شود، محدوده  60 سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت افزایش قیمت ها، اولین منطقه ای که می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده  یک دلار و 19 سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت ها افزایش می دهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت ها، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها تا محدوده یک دلار و 55 سنت باشد، محدوده قیمتی یک دلار و 39 سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا احتمال تشکیل روند صعودی در میان مدت را بسیار افزایش می دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار اهمیت دارد و به نظر می رسد قیمت بنزین برای عبور از این محدوده با مشکلات فراوانی مواجه شود.