آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
نیرو
۲۶

میزان بارش ها 317 میلی متر شد

منبع: ایرنا

میزان کل بارش های کشور در آخرین هفته سال آبی جاری (مهر 98) تا 23 شهریور به 317 میلی متر رسید. میزان بارش های کل کشور در آخرین هفته سال آبی جاری (مهر 98 تا پایان شهریور 99) تا 23 شهریور در حالی به 317 میلی متر رسیده که پارسال و در همین بازه زمانی 3/ 341 میلی متر بارندگی ثبت شده بود. میزان بارش های امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 7 درصد رشد منفی نشان می دهد. بارش های امسال در عین حال نسبت به میانگین دوره متوسط درازمدت 51ساله رشد 28 درصدی و نسبت به دوره 11 ساله اخیر رشد 38درصدی دارد.

کشورمان دارای 6 حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قروم است که حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالاترین کاهش بارش را امسال داشت.  میزان بارش های دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا 23 شهریور 1/ 366میلی متر است در حالی که پارسال 494 میلی متر در این حوضه بارندگی اتفاق افتاده بود. حوضه آبریز مرزی شرق هم امسال بالاترین میزان افزایش بارش ها را تجربه کرده است به گونه ای که از ابتدای سال آبی جاری تا 23شهریور در این حوضه 6/ 148میلی متر بارندگی رخ داد در حالی که میزان بارش های پارسال آن 3/ 120 میلی متر بود. امسال و برای نخستین بار در طول چند ساله گذشته مدیریت به هم پیوسته حوضه های آبریز کشور وارد مرحله عملیاتی شد.