آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
فرهنگ و هنر
۲۵
تصویر روز

از حاشیه های جلد کتاب های درسی تا طنازی کمک درسی ها

منبع: ایسنا

چند سالی می شود که کتاب های کمک درسی با شمایل متفاوتی منتشر می شوند، انگار «نیما»، «سهراب»، «جلال» و دیگران روی جلد این کتاب ها دنیای دیگری دارند. برخلاف تصاویر نسبتا ساده کتاب های درسی ادبیات و البته دیگر درس ها، ناشران کتاب های کمک درسی با شیوه دیگری سراغ دانش آموزان آمده اند. امسال آموزش و پرورش درگیر حاشیه های بسیاری برای طراحی جلد و استفاده از نقاشی های کتاب ها شد.

 حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی در چند روز اخیر بازتاب های بسیاری داشت و وزیر را نیز به عذرخواهی وادار کرد. همچنین کتاب فارسی(1) برای سال دهم را با تصویر روی جلدی شبیه به نقاشی افسانه ها و بخشی از یک کتیبه که نقاشی و شعر هر دو وضوح نسبتا کمی دارند روانه مدرسه ها کرد ماجراهایی از این دست کم نیست. اما در مقابل کتاب های کمک درسی باز هم با تصاویری متفاوت نسبت به کتاب های درسی به بازار رسیدند. ناشران کمک درسی در جهت جلب مخاطبان از این هم غافل نیستند که بچه ها نویسندگان و شاعران کشورشان را روی جلد کتاب های کمک درسی پیدا کنند؛ موضوعی که آموزش و پرورش نباید از آن جا بماند.