آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
صفحه آخر
۱۲

نور نوشت: بالاآمدن فاضلاب در شهرک بسیج کوت عبدالله خوزستان

عكس: مهدي پدرام‌خو، تسنيم