آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
فرهنگ و هنر
۲۵
تازه ها

شاملونویسی 66 چهره سرشناس در کتاب «من بامدادم سرانجام»

 دنیای اقتصاد : کتاب «من بامدادم سرانجام» شامل مقالاتی درباره احمد شاملو به کوشش سعید پورعظیمی روانه بازار شد. این کتاب شناخت نامه شاملو است و مطالبی از 66 چهره سرشناس ایرانی و خارجی همچون آدونیس، رضا براهنی، تقی پورنامداریان، احمد کریمی حکاک، سیمین بهبهانی، ایران درودی، محمد علی سپانلو، رمحمد قائد، محمود کیانوش، جلیل دوستخواه و... درباره این شاعر و مترجم در این کتاب درج شده است. به دلیل کثرت مقاله ها، این کتاب شناخت نامه بسیار خوبی است برای واکاوی زندگی شاملو. صفحات پایانی کتاب که در بخشی با عنوان «نظر در تو می کنم ای بامداد» تدوین شده هم شامل عکس هایی تماشایی و اختصاصی است. نکته قابل توجه این است که برخی مقالات به نقد اندیشه های شاملو می پردازد و جنبه انتقادی دارد. یعنی نظرات مثبت و منفی نویسندگان کنار هم قرار گرفته تا آینه شفافی باشد برای شناخت این چهره تاثیرگذار فرهنگ و ادبیات ایران. «من بامدادم سرانجام» به کوشش سعید پورعظیمی با 844 صفحه و تیراژ 1100 نسخه و قیمت 162 هزار تومان توسط نشر فرهنگ نشر نو و با همکاری نشر آسیم منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.