آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
ورزش
۴

ماجرای کت و شلوار 20 میلیونی مدیرعامل پرسپولیس چه بود؟

انتشار یک فاکتور از فروشگاهی معتبر که کت و شلوار مردانه می فروشد سروصدای زیادی در فضای مجازی راه انداخته است. چک صادر شده و فاکتوری که مهر فروشگاه دارد به نام محمدحسن انصاری فرد است. مدیرعامل سابق پرسپولیس که مدت زیادی را در باشگاه حضور نداشت. ظاهرا آقای مدیرعامل با هزینه ای که باشگاه کرده بوده کت و شلواری به قیمت 20میلیون تومان خریده بوده است. اتفاقی که باشگاه پرسپولیس هم آن را تکذیب نمی کند. محمد پاشا، ذی حساب باشگاه پرسپولیس ضمن تائید این فاکتور توضیحاتی را در این زمینه می دهد. او می گوید:«بله! ما پرداخت این پول ها را به حساب یک شخص و یک فروشگاه تائید می کنیم اما نکته اینجاست که این پول ها پس از پرداخت جزو هزینه های باشگاه پرسپولیس محسوب نشده و به عنوان مساعده از حقوق آقای انصاری فرد که مدیر عامل وقت باشگاه بوده کسر شده است.»  در روزهای گذشته انتشار این سند فضای آشفته ای را علیه باشگاه پرسپولیس به وجود آورده و کاربران در فضای مجازی به شدت روی این اتفاق، واکنش نشان داده اند.