آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۱
با ذکر مثال

ماجرای پله و مارادونا در خانه موسیقی

عبدالحسین مختاباد با تایید این که نامزدهای شرکت در انتخابات خانه موسیقی تنها دو دوره پشت سر هم می توانند شرکت کنند، آنها را به پله و مارادونا اسطوره های سابق فوتبال جهان ارجاع داده و به ایسنا گفته این دو شجاعت ترک به موقع زمین را داشتند. البته باید گفت هر دو مثال غلط است چون این دو فوتبالیست خیلی دیر از فوتبال خداحافظی کردند!