آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
فرهنگ: سینمای جهان
۱۲
شگفتی هفته

جنجال اعتیاد

منبع: بالیوود هنگاما

بعد از مرگ مشکوک سوشانت سینگ راجپوت، بازیگر موفق جوان بالیوودی در دو ماه قبل، بالیوود با دردسرهای زیادی روبه رو شده است. این روزها، ماموران اداره پلیس هند سخت مشغول بررسی درباره آن دسته از بازیگران و هنرمندانی هستند که مواد مخدر مصرف می کند. هدف اصلی این تحقیقات، پی بردن به این نکته است که چه کسانی معتاد هستند و مواد مخدر از دست چه افرادی خریداری می شود. بهانه تحقیقات هم ریها چاکرابورتی، نامزد سوشانت است که معلوم شده دستی در پخش مواد مخدر در بالیوود دارد. بحث مربوط به اعتیاد هنرمندان بالیوودی، تیتر اول رسانه های گروهی هند شده است. در این رابطه کنگنا رانوت، بازیگر مستقلی که بدون حمایت آقازاده های بالیوودی به شهرت رسیده، افشاگری های زیادی در رابطه با مصرف فراوان مواد مخدر توسط هنرمندان سینمای هند کرده است. او در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده حاضر است اطلاعات خودش را در این رابطه، در اختیار افسران پیگیر پرونده مرگ سوشانت بگذارد. اویکی از اولین کسانی بود که مرگ بازیگر را یک قتل عنوان کرد و گفت مافیای بالیوود او را کشته است. بعد از کشف جسد حلق آویز سوشانت در اتاق عمارتش، این طور گفته شد که خودکشی  رده است. اما خانواده بازیگر درخواست تحقیقات مفصل کردند و گفتند او به قتل رسیده است.