آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
عدد پنجم

اصلاح رنگ های «مجبوریم»

پروژه پرسروصدایی است این فیلم «مجبوریم» رضا درمیشیان؛ فیلمی که بسیار پربازیگر است، کیهان کلهر موسیقی اش را ساخته و فیلمبرداری اش هم سه ماه طول کشیده آن هم در 100 لوکیشن از تهران. حالا خبر رسیده این فیلم به آخرین مراحل تصحیح رنگ رسیده است. ایسنا خبر داده که هوتن حق شناس این روزها در استودیو پیشگامان این مرحله را انجام می دهد.