آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
رسانه: دور دنیا
۸

ذره بین

هشدار شدید پزشکان به شهروندان فرانسوی

فرانسه از مرز نمادین 10هزار ابتلای روزانه به کرونا فراتر رفت. این آمار هشداردهنده گروهی از پزشکان و درمانگران را واداشت تا از طریق رسانه ها خواستار پایان دادن به زنگ تفریح و سختگیری مجدد شوند.

به گزارش رادیو فرانسه، آخرین آمارها از مبتلاشدن 10هزار و 500 نفر به ویروس کرونا، در عرض یک روز حکایت دارد. اما آماری که بیشتر از ارقام ذکرشده مسوولان فرانسوی را نگران می کند، شمار بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه است. شش پزشکی که در روزنامه های فرانسه یادداشتی را منتشر کرده اند، از همه شهروندان فرانسوی می خواهند از حضور در اجتماعات جدا پرهیز کنند.

برپایی 90 تظاهرات کرونایی در آلمان از سوی ملی گرایان افراطی

 راستگرایان افراطی در آلمان با استفاده از محدودیت های کرونایی، تاکنون 90تجمع اعتراض آمیز برپاکرده اند. کارشناسان معتقدند این خطر وجود دارد که آنها در میان طرفداران حقوق مدنی نیز طرفدار جذب کنند.

به گزارش دویچه وله وبه گفته اداره امنیت داخلی آلمان (اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی) پس از شیوع همه گیری ویروس جدید کرونا، راستگرایان افراطی در این کشور کوشیده اند از تظاهرات شهروندان منتقد یا مخالف محدودیت های کرونایی، به نفع خود بهره برداری کنند. در گزارش اداره امنیت داخلی آلمان آمده است در ماه های اخیر 90 تظاهرات در مخالفت با محدودیت های کرونا در سراسر کشور با سخنرانی راستگرایان افراطی برپا شده است. یکی از مناطق کانونی این تظاهرات ایالت

زاکسن- آنهالت در شرق آلمان گزارش شده است.