آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
زندگی: ایران
۱۶
تکمیلی

به دنبال راهکاریم

ظاهرا دغدغه و نگرانی خالی شدن آذربایجان شرقی از نخبگان و سرمایه گذاران، گریبان استاندار این استان را هم گرفته است؛ برای همین می گوید به دنبال برنامه ریزی علمی و ریشه ای برای ممانعت از مهاجرت نخبگان هستیم. محمدرضا پورمحمدی تاکید می کند مهاجرت نخبگان و صاحبان ثروت از استان موضوع کوچکی نیست و تبعات سنگینی برای استان دارد و باید به دنبال راهکارهای موثر دراین زمینه باشیم. وی جذب سرمایه گذاری آذری های خارج از استان و جلب مشارکت نخبگان دانشگاهی در برنامه های توسعه ای استان را نمونه ای از این راهکارها دانسته و می گوید: با توسعه صنایعی مانند مس، خودروسازی و افتتاح صنایع بزرگی چون نفلین سینیت سراب که موجب اشتغال ده ها هزار نفری نخبگان و راه اندازی صدها صنعت پایین دستی می شود، می توان به مهاجرت معکوس نخبگان، صنعتگران و نیروی کار پرتلاش استان امیدوار بود.  همان گونه که مدیران ارشد استانی و کارشناسان اقتصادی تاکیدکرده اند باید اصلاحات اساسی در نحوه تعامل با سرمایه های انسانی در داخل استان صورت گیرد و از استعدادهای انسانی بیشتر استفاده شود. پروژه های زیادی در استان وجود دارد که می تواند با مشارکت نخبگان علمی و سرمایه گذاران بومی به سرانجام برسد. البته اگر بانک ها نرمش بیشتری برای اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران حقیقی از خود نشان دهند، نتیجه این اقدامات در کوتاه مدت می تواند مشکل خروج نخبگان و نیروهای انسانی در استان را کاهش دهد؛ چراکه آذری ها بیش از هرچیز مایل به بازگشت به استان خود و رونق بخشی به اقتصاد بومی هستند و این را در فعالیت های خیریه متعدد مانند فعالیت خیریه برادران مردانی که سال ها قبل از استان مهاجرت کرده اند، نشان داده اند.