آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
ورزش
۱۷

رکوردهای قهرمانی دومینیک تیم در اوپن آمریکا

دومینیک تیم با قهرمانی در مسابقات اوپن سال 2020آمریکا توانست رکوردهای جالبی را ثبت کند. نفر شماره سه تنیس جهان  با این پیروزی نخستین گرنداسلم خود را به عنوان یک تنیسور حرفه ای به دست آورد و به جدیدترین کسی تبدیل شد که برای اولین بار یکی از چهار گرنداسلم را می برد.  تنیسورهایی که در سال های اخیر اولین گرنداسلم خود را کسب کردند استن واورینکا (اپن استرالیا- 2014)، اندی ماری (اپن آمریکا- 2012)، خوان مارتین دل پوترو (اپن آمریکا- 2009) و نواک جوکوویچ (اپن استرالیا- 2008) بودند. دومینیک تیم همچنین با قهرمانی اش به حکمرانی رافائل نادال، نواک جوکوویچ و راجر فدرر در گرنداسلم پایان داد. در 13 گرنداسلم اخیر پیش از اوپن آمریکا 2020، قهرمانی ها به این سه تنیسور تعلق داشت. تیم بعد از توماس موستر، دومین بازیکن اتریشی است که در یک گرنداسلم به مقام قهرمانی می رسد. تیم با فتح این مسابقات به نخستین تنیسوری تبدیل شد که در دهه 90 یا دیرتر از آن متولد شده است و برنده یک گرنداسلم می شود.