آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
حوادث
۱۹

اخاذی 5 میلیاردی منشی اخراجی از پیرمرد کارخانه دار

منشی خانم بعد از اخراج از کارخانه مرد سالخورده، دست به انتقامگیری عجیبی زد. او با اجیرکردن دوست اینترنتی اش و مرد دیگری، پیرمرد را 13ساعت به گروگان گرفت و بعد از آن پنج میلیارد تومان از او اخاذی کرد.

 به گزارش خبرنگار جنایی جام جم، روزهای پایانی مرداد امسال مرد سالخورده ای سوار خودرویش شد تا از پارکینگ خانه اش در شمال تهران بیرون بیاید و به کارخانه اش برود که خودروی پژویی در مقابل ورودی ساختمان سد راهش شد. وقتی پیاده شد تا به آنها اعتراض کند، دو جوان که سرنشینان پژو بودند پیاده شده و بعد از کتک زدن و تهدید با چاقو وی را ربودند. آدم ربایان گروگان را در یک خانه قدیمی زندانی کرده و بعد از 13 ساعت شکنجه از او چک سفید امضا گرفته و نیمه جان در محله ای رهایش کرده و گریختند.

گروگان از ترس جان خانواده اش سکوت کرد و شکایت نکرد اما بعد از دو روز، آدم رباها با وی تماس گرفته و تهدید کردندکه باید به آنها پول بدهد در غیر این صورت اعضای خانواده اش را ربوده و بعد قتل عام می شوند.  آنها در این مدت از او پنج میلیارد تومان اخاذی کردند و درخواست دو میلیارد تومان پول دیگر کرده بودندکه مرد کارخانه دار نزد عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران آمد و شکایت کرد. در ادامه ماموران اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات برای دستگیری آدم رباهای اخاذ را آغاز کردند و چند روز پیش ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد دختر جوانی به بانک های تهران رفته و چک های اخاذی شده از شاکی را نقد کرده است. در جریان تحقیقات معلوم شد که او شیوا منشی اخراجی کارخانه بوده که در مخفیگاهش بازداشت شد و اعتراف کرد و گفت: چند سال به عنوان منشی در کارخانه شاکی کار می کردم اما او منشی جدید آورد و مرا اخراج کرد و حق و حقوقم را درست نداد. از او کینه داشتم و می خواستم چند بار با خودرو او را زیر بگیرم و بکشم که ترسیدم و از این کار منصرف شدم. بعد تصمیم به اخاذی از وی گرفتم. در اینستاگرام با پسری آشنا شده و با او دوست شدم. ماجرا را به وی گفتم و با وعده پرداخت 500 میلیون تومان، او را با خودم همراه کردم. قرار شد این نقشه را با دوستش اجرایی کند. عکس شاکی را برایشان تلگرام کردم و دو هفته در تعقیبش بودند تا این که او را ربوده و به خانه ای اجاره ای در جنوب شهر تهران بردند. در آنجا کتکش زده و شکنجه اش دادند. 13 ساعت گروگان آنها بود و بعد هم با تهدید پنج میلیارد تومان از او اخاذی کردیم.

 با اعتراف این دختر، دو همدستش تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند که یکی از آنها بازداشت شد. فرشید در جریان تحقیقات اعتراف کرد که فریب شیوا را خورده  و مرتکب این آدم ربایی و اخاذی شده و قرار بوده او و دوست فراری اش هر کدام از این کار 500 میلیون تومان نصیب شان شود که آن دختر سرشان  کلاه گذاشته و پولی به آنها نداده است.

  متهمان با صدور قرارقانونی روانه زندان شده و تحقیقات برای دستگیری دیگر عضو فراری باند آدم ربایی ادامه دارد.