آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
حوادث
۱۹

بخشش قاتل روستایی بعد از 9 سال

مردی که در جریان درگیری در روستا، متهم به قتل شده و تا یک قدمی قصاص رفته بود، با بخشش اولیای دم از مجازات مرگ نجات یافت.

به گزارش خبرنگار جام جم، مرداد سال 90 ماموران در جریان درگیری مرگباری در روستای زرین دشت، حوالی فیروزکوه قرار گرفتند. در جریان تحقیقات مشخص شد، مقتول مرد 27 ساله ای به نام میثم است. همسر مقتول در تحقیقات گفت: من دیدم چه کسی شوهرم را زد. آنها با بیل، چوب و داس شوهرم را زدند.

در ادامه هفت نفر در این پرونده دستگیر شدند و در تحقیقات قتل را گردن نگرفتند. با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.در جلسه دادگاه، سه نفر از متهمان به اتهام قتل عمدی پای میز محاکمه رفتند و سایر متهمان هم به اتهام معاونت در قتل، مجرم شناخته شدند.

همسر مقتول در تشریح روز حادثه گفت: زمانی که به روستا رسیدیم، چند مرد به همسرم حمله کردند. سیروس با قفل فرمان، حامد با داس و شهرام با چوب همسرم را می زدند و او را مقابل چشمان من و دخترمان کشتند.

سپس سیروس در جایگاه قرار گرفت و گفت: در محل کارم بودم که یکی از بستگان تماس گرفت و ادعا کرد؛ فرهاد مادرم را کتک زده است. به سمت روستا رفتم که فرهاد و زن و بچه اش را دیدم. با لگد ضربه ای به آنها زدم و به روستا آمدم. افرادی منتظر آنها بودند و وقتی فرهاد به روستا بازگشت، او را زدند. من نقشی در مرگش نداشتم. پیش از این تحت فشار قتل را گردن گرفتم.دیگر متهمان هم منکر قتل شدند و گفتند؛ نمی دانند چه کسی ضربه مرگبار را زده است.سپس نوبت به حامد رسید او گفت: قبول دارم در درگیری داس در دست داشتم، اما ضربه ای به فرهاد نزدم.

قضات دادگاه بعد از رسیدگی به پرونده، سیروس و شهرام را به قصاص محکوم کردند و دیگر متهمان به حبس محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و دو سال قبل، شهرام با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را کسب کرد. سیروس هم بعد از 9 سال با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را کسب کرد.

به این ترتیب سیروس از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من در قتل نقشی نداشتم. 9 سال است در زندان هستم و خانواده ام برای کسب رضایت هرچه زمین داشتند، فروختند. در این مدت در زندان تاوان داده ام، درخواست دارم قضات هم مرا ببخشند.

پس از دفاعیات متهم، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.