آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
بازارچه
۱۹
کف بازار

افزایش قیمت پارچه

قیمت پارچه در خردادماه صعود دوبرابری داشته و در نوسانات اخیر نرخ ارز نیز این افزایش ادامه داشته است. برای مثال قیمت پارچه تریکو از کیلویی 65 هزارتومان به 140 هزارتومان رسیده و با شرایط کنونی نرخ ارز انتظار می رود که از این میزان عبور کند. این در حالی است که فعالان این حوزه از رکود شدید بازار خبر می دهند اما با این وجود روند صعودی قیمت ها ادامه دارد.