آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۸
سیاست
۳
اصلاح یک گزارش

ابراهیم یزدی ماشاء الله قصاب را در سفارت مستقر کرد

در تاریخ 20 شهریور 1399 گزارشی با عنوان «ماموریت ماشاءالله قصاب چه بود و سرنوشتش چه شد؟» در صفحه سوم روزنامه «شرق» منتشر شد که در بخش آغازین این گزارش به ماجرای ورود ماشاءالله کاشانی (قصاب) به عرصه سیاست اشاره شده است. در این مطلب گرچه به نقش مستقیم ابراهیم یزدی در اخراج گروهی که به سفارت آمریکا حمله کرده بودند (تسخیر نخست سفارت) و استقرار گروه حفاظت به سرپرستی ماشاءالله قصاب اشاره شده است؛ اما در بخشی از گزارش آمده است: «امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته ای تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد». این در حالی است که امام (ره) به دکتر یزدی دستور اخراج گروه مهاجم را داده بودند و در جریان تعیین تیم حفاظت و چگونگی اجرا نقشی نداشتند.«شرق» ضمن تصحیح این موضوع، از مخاطبان گرامی پوزش می طلبد.