آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۴
جامعه
۱۰

دیوان عالی کشور قتل «میترا استاد» به دست «محمدعلی نجفی» را قتل عمد اعلام کرد

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه گفت: پرونده مطروحه که مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصراری مطرح می شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می کرد و سرنوشت آن را دنبال می کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم، خاطرنشان کرد: پرونده های اصراری که در هیئت عمومی مطرح می شود پرونده هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور بر ایراد به رای دادگاه ها نظر دیگری دارند که باید در هیئت عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: پرونده در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آنچه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.

در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالی کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور نظرات کارشناسی خود را در مورد عمدی یا غیر عمد بودن قتل ارائه کردند. پس از آن رئیس دیوان عالی کشور، اظهارداشت: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالی کشور موضوعات را موشکافی می کنند و در دیوان عالی کشور پرونده ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظری داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را می دهند.

 دادستان کل کشور: جنایت کاملا حساب شده بوده است

در این جلسه دادستان کل کشور نیز گفت: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در فضایی آزاد منطقی و استدلالی و حقوقی حرکت می کند. تعدادی از بدخواهان تصور می کنند دستگاه قضایی در راستای اهدافی که به دنبال آن هستند به گونه دیگری حرکت می کند که نشان دهنده اندیشه های غلط آنهاست.

حجت الاسلام منتظری افزود: انتخاب حمام برای ارتکاب جنایت کاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح می کند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم می توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده می توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج می کند. آقای قاتل در برخی از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام می شود و فرض کنیم می خواسته بترساند و یک گلوله هم شلیک می کند، اگر قصدش ترساندن بوده می توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان دهنده آن نیست که این آقا می خواهد به هدف کشتن برسد. وی ادامه داد: همه مولفه های مندرج در بند «ب» از ماده 290 قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است. در ادامه رئیس دیوان عالی کشور گفت: هفت نفر در تایید رای شعبه دیوان عالی کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت از مجموع قضات شرکت کننده که 66 نفر بودند 39 نفر رای کیفری یک و 27 نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس، هیئت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.