آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
روند
۱۴

بررسی تکنیکال شاخص صنعت خودرو نشان می دهد

صعودی در بلندمدت

شکور علیشاهی (تحلیلگر بازار)

 روند بلندمدت شاخص صنعت خودرو، صعودی برآورد می شود. به نظر می رسد اصلاح قیمتی که در مسیر صعودی این شاخص از حدود 28 روزکاری قبل و با برخورد به محدوده مقاومتی 619 هزار و 500 واحد شروع شده بود احتمالا با برخورد به حمایت 335 هزار واحد، به پایان رسیده. اما هنوز خط روند نزولی کوتاه مدت شکسته نشده است و سرمایه گذاران هنوز نتوانسته اند به خوبی به این صنعت اعتماد کنند.

البته بازگشایی نمادهای خودرو و خساپا در روز گذشته و نحوه معاملات آنها در صورت ادامه دار بودن قدرت در سمت تقاضا می تواند به زودی این اعتماد را به سرمایه گذاران برگرداند. در چهار هفته گذشته شاخص خودرو با حدود 26 درصد کاهش از محدوده 465 هزار و 433 واحد به محدوده 341 هزار و 360 واحد رسید. با توجه به حضور قیمت ها در منطقه اشباع فروش در هنگام برخورد به حمایت 335 هزار واحد، یکی از سناریو ها برای شاخص خودرو پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به دنبال باز پس گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده 619 هزار و 500 واحد است و پس از آن برای رسیدن به محدوده 830 هزار واحد تلاش خواهد کرد. در مسیر رسیدن به سقف قبلی چهار محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می توانند از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کنند، محدوده 392 هزار و 800 واحد، محدوده 489 هزار و 500 واحد، محدوده 540 هزار واحد و محدوده 579 هزار و 500 واحد را می توان به عنوان محدوده مقاومتی کوتاه مدت این شاخص معرفی کرد. در صورت شکسته شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت ها زیاد شده و دیگر محدوده 830 هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود. در این مسیر محدوده های 669 هزار واحد و 719 هزار و 500 واحد، محدوده های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت ها شوند. با توجه به اینکه روند نزولی کوتاه مدت هنوز به سمت بالا شکسته نشده است و هنوز به طور کامل اعتماد خریداران نه به این صنعت جلب شده و نه به کلیت بازار، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد. در صورتی که شاخص خودرو به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده 208 هزار و 500 واحد است که محدوده خط روند صعودی بلندمدت می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود. البته محدوده 282 هزار واحد نیز یک محدوده حمایتی مناسب است. احتمال رخداد سناریوی افزایش قیمت ها بیش از احتمال رخداد سناریوی کاهش قیمت ها است.