آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
روند
۱۴
تابلو خوانی

تابلو خوانی ها چه چیزی را آشکار می کنند؟

افزایش تقاضا برای ثباغ و خمحور

رضا شاکری (تحلیلگر بازار)

تابلوخوانی با بررسی روند معاملات در بازار سهام، به شناسایی معاملات خاص و تحولات در بازار سهام می پردازد. این بررسی ها نشان می دهد نماد ثباغ با قدرت بالای خریدار رو به رو شده و خمحور افزایش حجم را تجربه کرده است. این روند گویای هجوم تقاضای پول های کلان به این نماد هاست. البته روز سه شنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای 2 ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود.

به عنوان مثال روز سه شنبه هر کد حقیقی در سهم ثباغ به طور متوسط حدود 560 میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود 10 میلیون تومان فروش داشته است.

البته روز سه شنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای 2 ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت ها در نمادهای ساوه، خمحور و قپیرا دیده شد. از میان این نمادها نیز می توان به نماد خمحور با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود 55 میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی 34/ 2 اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می دهد میانگین 10 روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود 19 میلیون تومان بوده است.

در واقع نسبت های بالای خریدار و ورود پول های درشت به سهام می تواند یکی از نشانه های رشد قیمتی آن باشد اما برای تشخیص آن نباید این نسبت ها را برای یک روز مد نظر قرار داد بلکه باید برای چند روز معاملات آن را زیر نظر داشت به این دلیل که افرادی که با پول های سنگین قصد خرید سهام را دارند سعی می کنند با چراغ خاموش وارد شوند و به اصطلاح زمانی که فروشنده خاصی در سهم وجود ندارد روند مثبت حرکتی را آغاز می کنند.