آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
مسکن و عمران
۷

وام ودیعه مستاجران 5 ساله شد

بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، زمان بازپرداخت وام 50 میلیون تومانی ودیعه مسکن به 5 سال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا وام ودیعه مسکن با نرخ سود 12 درصد و تقسیط 36ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا 30 میلیون تومان) و برای تسهیلات بیش از30 میلیون تومان با تقسیط 60ماهه است که البته در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می تواند کاهش یابد. پیش از این و بر اساس مصوبه قبلی ستاد مذکور بازپرداخت وام ودیعه مسکن برای وام های 15، 30 و 50 میلیون تومانی 36 ماهه بود. به عبارت دیگر برای وام 30 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه مستاجران ساکن در کلان شهرها 996 هزار و 429 تومان است. کل بازپرداخت این وام حدود 36 میلیون در 36 ماه خواهد بود. همچنین میزان اقساط ماهانه وام 15 میلیون تومانی در بازپرداخت 36 ماهه، 498 هزار و 200 تومان است. کل بازپرداخت این وام 17 میلیون و 935 هزار تومان در ماه آخر خواهد بود.

مستاجران تهرانی نیز پس از دریافت 50 میلیون تومان وام ودیعه مسکن باید ماهانه حدود یک میلیون و 660 هزار تومان پرداخت می کردند. اما با مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا اقساط وام مذکور حدود 600 هزار تومان کاهش می یابد.