آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۴
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

در قصاص زندگی است

منبع: صحیفه امام؛ ج7؛ ص313 | قم؛ 25 اردیبهشت 1358

در قصاص زندگی است. اگر ما در قصاص را ببندیم، هر کسی بکشد کارش نداشته باشیم، قتل زیاد می‏شود؛ زندگی مردم از بین می‏رود؛ هرکس دلش خواست هر کسی را می‏کشد. قصاص برای این است که زندگی بشر تامین بشود. تربیت است، برای مصلحت جامعه است.