آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۸
صفحه آخر
۱۲

نور نوشت: ورزشکار فلسطینی مهارت های خود را در ورزش پارکور در دوران کرونا در شهر غزه نشان می دهد

 عكس: Mohammad Salam, Reuters