آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۸
صفحه آخر
۱۲
تجربه دیگران

رویای آموزش عادلانه

وقتی یک مسئله جهانی می شود، چگونگی برخورد دولت های مختلف با آن فرصتی است برای ارزیابی و تجربه اندوزی. در این میان مسئله آموزش در این روزگار کرونایی دغدغه بسیاری از مردم جهان و ایران است؛ مثلا موسسه گالوپ درباره نگرانی ها درباره دسترسی به عدالت در امر آموزش در آمریکا آماری را ارائه داده است. با شروع سال تحصیلی جدید، میلیون ها دانش آموز به مدارس رفتند و نیمی از آنها به صورت حضوری در کلاس درس حاضر شدند اما والدین، مدافعان و مربیان آمریکایی نگران دسترسی به عدالت آموزشی کودکان هستند زیرا این بحران در آموزش و پرورش تجربه ای منحصربه فرد است. نظرات آنان درباره میزان درک مطالب، اثربخشی ابزارهای یادگیری دیجیتال برای حمایت از آموزش و یادگیری در این تحقیق جمع آوری شده که به بخشی از آن اشاره می کنیم... . در این تحقیق از پاسخ دهندگان خواسته شده آموزش هایی را که کارآمدی بیشتری داشته شناسایی کنند. انتظارات واضح برای کارهای روزانه یا هفتگی مدرسه تنها موردی است که اکثر معلمان (73درصد)، والدین (79درصد) و دانش آموزان (70درصد) به طور یکسان موافق اند که بیشترین کارآمدی در سال تحصیلی را دارد. معلمان (50درصد)، والدین (44درصد) و دانش آموزان (46درصد) نیز دسترسی منظم به معلمان را برای موفقیت، لازم می دانند. دانش آموزانی که در یک شهر بزرگ به مدرسه می روند (46درصد) بیشتر از کسانی که در حومه شهر (34درصد)، شهر کوچک (39درصد) یا مناطق روستایی (27درصد) به مدرسه می روند می گویند که نیاز به ارتباط مداوم معلمان و مدرسه دارند.

46درصد دانش آموزان اظهار کردند که پس از یادگیری از راه دور در سال پیش، نیاز به کمک در یادگیری دارند. دانش آموزان سیاهپوست و اسپانیایی تبار / لاتین، آنهایی که از خانوارهای کم درآمد و دانش آموزان دبیرستانی هستند با قطعیت بیشتری معتقد به کمک در یادگیری دروس هستند و کمبودش را در سال پیش حس کردند. اکثر معلمان موافق (27درصد) یا کاملا موافق (59درصد) هستند که استفاده از ابزارهای یادگیری دیجیتال تاثیر زیادی در امر آموزش دارد. آنها معتقدند استفاده از ابزارهای یادگیری دیجیتال در وب سایت ها، برنامه ها، آموزش های آنلاین، بازی ها و فیلم های آنلاین آموزش برای پشتیبانی در یادگیری دانش آموزان استفاده می شود. این نتایج مشابه نتایج سال 2019 است؛ زمانی که 81 درصد از معلمان، 88 درصد از مدیران و 92 درصد از مدیران همین نظر را داشتند. پیش بینی می شود با گسترش پاندمی در ماه های آینده نیاز به آموزش آنلاین افزایش یابد. باتوجه به اینکه ابزارهای دیجیتال هسته اصلی یادگیری هستند، یکی از مسائل نگرش منفی دانش آموزان نسبت به این ابزار با توجه به تجربه سال پیش آنهاست. البته با وجود برخی مشکلات، معلمان هنوز برای وسایل دیجیتال ارزش قائل هستند. در این تحقیق برای موفقیت در این سال تحصیلی نکاتی از سوی خانواده ها و مربیان مطرح شده است، ازجمله انتظارات روشن، دسترسی به معلمان و ارتباطات مداوم و دسترسی به ابزار دیجیتال، پشتیبانی ارائه دهندگانشان در زمینه دراختیار قراردادن وسایل و رفع نگرانی دانش آموزانی است که احساس می کنند سال پیش عقب افتاده اند. در موقعیت کنونی معلمان، والدین و دانش آموزان به طور قابل توجهی دچار کمبود اعتمادبه نفس شده اند. تحلیلگران این پژوهش معتقدند باید مدتی از فعالیت مدارس بگذرد تا شکاف ها، انتظارها و سردرگمی ها شناسایی شود. شاید بیش از هر زمان دیگر ، بودن در فضای آموزش و دیدار معلمان، والدین و دانش آموزان با یکدیگر مهم باشد زیرا هرچند خانواده ها از یادگیری از راه دور و استفاده از روش های یادگیری دیجیتال بهره می برند اما نیاز است تا یادگیری عادلانه تری برای دانش آموزان فراهم شود و انتظارات و عملکردها برای موفقیت بیشتر، تدوین شود.