آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۷
سیاست
۲
یادداشت

مردم باید درست هدفگیری کنند

علیجان شمشیربند / رئیس شورای شهر ساری

 اگر هر کدام از ما چه اعضای شورا و چه شهرداری ها با وظایف و تکالیف قانونی خود آشنا باشیم و برابر آن عمل کنیم به اهداف مورد نظر خواهیم رسید.

اعضای شورا نماینده مردم هستند و شهردار هم منتخب نمایندگان مردم است، بنابراین به احترام مردم لازم است در چارچوب قانون حرکت کنند و اگر این اتفاق بیفتد دیگر شاهد مسائلی که گریبانگیر شوراها در نقاط مختلف کشور است نخواهیم بود.

یکی دیگر از راهکارها این است که مردم دقت بیشتری در انتخاب خود داشته باشند و بهترین ها را برگزینند چون تا روزی که انتخاب و هدفگیری مردم دقیق نباشد، همواره باید در انتظار ورود افرادی که صلاحیت چنین جایگاهی را ندارند و همچنین بروز این گونه مشکلات باشیم.

افزون بر دقت بیشتر مردم در انتخاب وکلای خود در شورای شهر، قانون نیز باید سختگیرانه تر عمل کند و به عنوان مثال به موازات شرط مدرک تحصیلی، شرط مدیریتی هم برای کاندیداهای شورا قرار دهد و این نقص قانونی باید اصلاح شود.