آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۷
زندگی
۱۳

جوابیه

در پی درج پیامی  دوشنبه 13/05/1399 با عنوان «خرابی آسفالت بزرگراه سردار شهید سلیمانی در محدوده 16متری مجیدیه» مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 4 شهر تهران با ارسال نمابری اعلام کرد: با عنایت به پیام این شهروند، خرابی آسفالت در محل یادشده به دلیل ترکیدگی لوله آب بوده و ضمن هماهنگی با اداره آب، نسبت به مرمت و آسفالت محل مورد نظر اقدام شد.