آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۶
اقتصادی
۷

برخورداری خیریه ها از معافیت مالیاتی در صورت ثبت اطلاعات پرداخت های حمایتی

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

براساس بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 کشور، تمامی دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند همه حمایت ها و کمک های خود را به افراد حقیقی تنها از طریق حواله های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون در این خصوص گفت: اجرای این بند، می تواند نقش موثری در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند. «مریم میرمالک» با بیان اینکه موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می روند، افزود: با وجود این، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و سوءاستفاده امکان پذیر است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه ها می شود. به گفته وی با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداخت های حمایتی مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون تاکید کرد: این اقدام در فرآیند مالیاتی امسال که مربوط به عملکرد سال 1398 است، هیچ تغییری نخواهد کرد و سامانه ایجادی مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال 1399 است که در سال 1400 منظور خواهد شد. وزارت تعاون پیش از این طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود که پرداخت های حمایتی خیریه ها باید به صورت حواله الکترونیک (ساتنا، پایا) انجام شود و در قسمت «بابت» این حواله ها کد «شناسه پرداخت» را درج کنند. در این اطلاعیه تاکید شده بود که  رعایت نکردن این موارد در پرداخت های نقدی بر اساس این قانون، سبب عدم بهره مندی موسسات خیریه از معافیت مالیاتی در زمینه کمک های نقدی پرداختی خواهد شد. براساس این گزارش، شناسه پرداخت مربوط به هر کمک نقدی به هر شخص حقیقی، کدی 24 رقمی است که سه رقم نخست آن عدد 110 است، ارقام چهارم تا چهاردهم را ارقام شناسه ملی یازده رقمی موسسه تشکیل می دهد و ارقام پانزدهم تا بیست و چهارم، (بدون صفر) شماره تلفن همراه مدیرعامل موسسه خیریه خواهد بود. برای شناسایی مشکلات احتمالی این فرآیند تا پایان شهریورماه 1399 این رویه به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. چنانچه موسسات خیریه با مشکلی در این فرآیند مواجه شوند می توانند مشکلات را برای بررسی و رفع آن به پست الکترونیکی ngo@mcls. gov. ir اعلام کنند.