آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۶
اقتصادی
۹

اخبار

تمدید مهلت خرید دارا دوم تا 30 شهریور

علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: با توجه به استقبالی که مردم از خرید پالایشی یکم داشتند و تقاضای تمدید وجود داشت برای بار دوم مهلت خرید دارا دوم یا همان پالایشی یکم تمدید شد.

وی اظهار امیدواری کرد، این آخرین تمدید باشد چون قرار است صندوق پالایشی یکم شکل بگیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ما تعهد دادیم از زمانی که پذیره نویسی واحدهای این صندوق تمام می شود این واحدها باید به دست مردم برسد و قابلیت معامله داشته باشد. صندوق پالایشی یکم (دارا دوم) متشکل از سهام 4 پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است که با تخفیف حداقل 20 درصدی برای هر دارنده کدملی در ایران و تا سقف 5 میلیون تومان با تخفیف ارائه می شود. خرید واحدهای این صندوق از طریق درگاه های الکترونیکی بانک ها و همچنین از طریق کارگزاری های بورس برای دارندگان کدبورسی امکانپذیر است. شروع پذیره نویسی واحدهای صندوق دارا دوم از 5 شهریور بود که ابتدا تا 19 شهریور فرصت داشت در مرحله بعدی این مهلت از 19 شهریور تا 26 شهریور تمدید شد و در مرحله دوم نیز تا پایان وقت یکشنبه 30 شهریور ماه تمدید شده است./فارس

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد. در این مقررات تاکید شده با فراخوان مودی فرصت یک ماه به منظور اعلام خریدار و فروشنده در معاملات داده شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعلام کرده در صورت عدم معرفی یا شناسایی اطلاعات خریدار و فروشنده، وفق ماده 274 که مربوط به مجازات در محاکم قضایی است، استفاده شود. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 200/95/23 مورخ 1399/2/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات بخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می باید با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود. هرگاه بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری به عنوان خریدار با فروشنده) و با اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری با فروش به آنها اقدام نموده است، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. همچنین می باید در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با | توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند./فارس