آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۵
جامعه
۶
ویژه

در سال جاری صورت می گیرد

اجرای سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی استان اصفهان

در سال جاری در 35 شهر و 6 منطقه اصفهان سیستم تله متری در برخی تاسیسات آبرسانی اجرا شده و نیز در 6 شهرستان در سطح استان به روز رسانی سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی در دستور کار قرار می گیرد.  معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: در سال جاری سیستم تله متری در مخازن و ایستگاه های پمپاژ، شبکه های توزیع و چاه های محلی تامین آب شرب شهری، سامانه های آبرسانی، مجموعه های آبرسانی روستایی، حوضچه های فشارشکن، تصفیه خانه های گلپایگان، فیلترهای شنی فریدونشهر، تله متری انشعابات روستایی اجرا می شود. ناصر اکبری با اشاره به  به روزرسانی سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی در برخی شهرستان های استان تصریح کرد: در سال 99 به روزرسانی سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی بازسازی و به روزرسانی تله متری شیرخانه نجف آباد، اتوماسیون صنعتی ایستگاه پمپاژ مبارکه در تصفیه خانه باباشیخعلی، به روزرسانی تله متری ایستگاه های مبارکه، ورزنه، خمینی شهر و نجف آباد انجام می شود.