آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
بورس کالا
۱۴
جدول فولاد

تداوم رشد قیمت ها در بازار آهن

گروه شرکت ها : در مبادلات روز چهارشنبه 26 شهریور ماه جاری، شمش و مقاطع فولادی از سوی خصوصی ها با افزایش قیمت مواجه شدند. در این روز شمش فولاد از مرز 10 هزار تومان و مقاطع نیز از مرز 11 هزار تومان عبور کرد.