آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال ذرت (بازار آمریکا)

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

 روند کلی قیمت هر 100 بوشل (هر بوشل تقریبا معادل 4/ 25 کیلوگرم) ذرت در بازار آمریکا، صعودی برآورد می شود. در چهار هفته گذشته قیمت این کالا با حدود 11 درصد افزایش از محدوده 327 دلار به محدوده قیمتی 365 دلار رسید. در صورتی که قیمت این کالا روند صعودی خود را ادامه دهد، می تواند به محدوده 410 دلار یا حتی بالاتر نیز برسد.

محدوده های مقاومتی 375 دلار، 385 دلار و 400 دلار به عنوان محدوده های مقاومتی مهم می توانند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شوند. با توجه به حضور در محدوده مهم قیمتی 363 دلار و همچنین حضور قیمت ذرت در منطقه اشباع خرید که منطقه ای است که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می رسیم، احتمال رخداد سناریوی اصلاح قیمت نیز وجود دارد. در این هنگام، علاوه بر محدوده خط روند صعودی محدوده های حمایتی 350 دلار، 340 دلار، 325 دلار و 310 دلار می توانند مانع رسیدن قیمت به 300 دلار شوند.

بررسی محدوده های قیمتی مهم

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه ای که می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 375 دلار است. قیمت، برای عبور از منطقه 340 دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت افزایش بیشتر قیمت ها، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 400 دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، امیدها را برای ادامه روند صعودی افزایش می دهد. به نظر می رسد قیمت برای عبور از محدوده قیمتی 400 دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.

در صورت کاهش قیمت ذرت، محدوده خط روند صعودی کوتاه مدت می تواند نقش حمایتی مناسبی داشته باشد. اولین منطقه ای که بعد از خط روند صعودی می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 350 دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می دهد. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی 350 دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. در صورت ادامه روند کاهش قیمت ها، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 325 دلار است. قیمت، برای عبور از محدوده 325 دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.