آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
صفحه آخر
۱۶
کتابخانه

جاده های سربی

کیانا ایزدی

 اساسا داستان، زمانی قابلیت روایت پیدا می کند که تعادل منطقی یک رویداد، یک جغرافیا و یا یک تاریخ برهم خورده باشد. این بر هم خوردن پتانسیلی برای آفرینش و خلق داستان و روایت یک واقعه فراهم می آورد که صاحب نظران جهانی عموما آن را وضعیت تاریخی مناسب و شاید هم مناسب ترین وضعیت تاریخی برای نگارش شاهکارهای ادبی می نامند. روشن است که چنین امکانی ازجمله وقایع نادر و کمیاب تاریخی بوده که تنها نسل های معدودی از انسان ها توفیق درک آن را دارند. تردیدی نیست که دفاع مقدس یکی از ناب ترین فرصت های تاریخی ازاین دست بود که موجد ظهور ژانرهای تازه ای در حوزه ادبیات و پژوهش شد که امروزه غالبا ذیل وصف کلی آثار دفاع مقدس بیان می شوند.«جاده های سربی» از سری کتاب هایی است که در همین گروه دسته بندی می شود و به بازخوانی خاطرات سردار شهید احمد سوداگر می پردازد. این اثر جزو اولین مجموعه از کتاب های نیروهای شناسایی و اطلاعات عملیات ایران در دوران جنگ تحمیلی است که حاوی اطلاعات ارزشمند و تازه ای در این زمینه هست. سوداگر، در این کتاب به شرح و تبیین خاطرات زندگی اش از دوران کودکی تا زمان اعزام به جبهه و روزهای جنگ می پردازد که با قلم محمدمهدی بهداروند، از دوستان و همرزمان دوران جنگ وی تنظیم شده است.علاقه مندان می توانند این کتاب را باقیمت 24 هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.