آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
فرهنگ و هنر
۲۱

اعلام نامزدهای نهایی بوکر 2020

منبع: مهر

فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر 2020 دربرگیرنده نام 6 نویسنده منتشر شد. این درحالی است که هیلاری مانتل نویسنده معروف ادبیات داستانی از راه یافتن به دور نهایی رقابت بوکر 2020 جا مانده و در عین حال چهار نویسنده نوقلم با آثارشان برای دور نهایی رقابت می کنند.

«پیکر سزاوار سوگواری» نوشته تسیتسی دانگارمبگا از زیمبابوه و چهار رمان «بیابان جدید» نوشته دایان کوک، «شکر سوخته» نوشته آونی دوشی، «شاه سایه» نوشته مازا منگیستی از اتیوپی و «زندگی واقعی» نوشته برندون تیلر همه از آمریکا در کنار یک رمان مشترک آمریکایی- اسکاتلندی به نام «شاگی بین» نوشته داگلاس استوارت در این دوره از بوکر با هم رقابت خواهند کرد. این 6 نویسنده برای جایزه 50 هزار پوندی بوکر با هم رقابت می کنند ونام برنده از میان این فهرست کوتاه 17 نوامبر اعلام می شود. سال پیش مارگارت آتوود و برندین اواریستو به صورت مشترک برنده این جایزه شده بودند و قانون بوکر را که از سال 1992 هر سال به تنها یک نویسنده تعلق گرفته بود، شکستند. در میان نامزدهای نهایی امسال دو نویسنده مرد و چهار نویسنده رنگین پوست هستند. دیان کوک، آوین دوشی، داگلاس استوارت و برندون تایلر چهار نویسنده نوقلمی هستند که به این فهرست راه یافته اند. در عین حال فهرست امسال بیش از همه به نویسندگان آمریکایی توجه نشان داده و به جز دانگرامبگا همه نامزدها یا آمریکایی یا شهروند آمریکا هستند.