آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
ورزشی
۱۵

قاسمپور: بهترین بازیکن ایران یک میلیارد می ارزد

 پیشکسوت فوتبال گفت: همکاری برخی از مدیرعاملان با دلالان باعث شده که آن ها به پیشنهادات نجومی فوتبالیست ها پاسخ مثبت بدهند چون خودشان هم ازآن قرارداد سهم می برند. قاسمپورگفت: بهترین بازیکن فوتبال ایران بیشتر از یک میلیارد نمی ارزد. دلالان و مدیرانی هستند که از بالارفتن قیمت فوتبالیست ها سود می کنند. سوال من این است باشگاه هایی که در پرداخت مخارج یک سفر داخلی ناتوان هستند چطور می خواهند از پس پرداخت قراردادهای میلیاردی برآیند؟ این وضعیت منجر به قدرتمندترشدن دلالان می شود و فوتبال ایران را به سمت ورشکستگی می برد. وی بیان کرد:حتی برخی دلالان گروکشی می کنند و درازای قالب کردن بازیکنان معمولی و حتی بی کیفیت باشگاه ها بازیکنان ملی پوش و درجه یک را پای میز مذاکره می برند. برای مدیری که این طور ذلیل یک دلال می شود متاسفم و نمی دانم چه اتفاقی درفوتبال  افتاده که یک دلال بازیکن را تبدیل به اهرم فشار کرده و از او سوءاستفاده می کند.قاسمپور گفت: بارها گفته ایم دلالان درفوتبال ایران همه کاره شده اند و شبکه دلالی درحال تصمیم گیری برای مدیران و بازیکنان است. این بحث فقط درخصوص بازیکنان مطرح نمی شود و در بین مربیان هم وجود دارد کافی است نگاهی به اسامی مربیان شاغل درلیگ بیندازید درکمال تعجب می بینید که یک مربی در دو، سه سال اخیر کاری جز بردن تیم ها به دسته های پایین تر نداشته اما درکمال تعجب بازهم تیم می گیرد و درفوتبال حضور دارد.