آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
ورزشی
۱۵

ونگر: فوتبال ایران، استعدادهای بزرگی دارد

 رئیس توسعه جهانی فیفا گفت: ایران کشوری بزرگ با استعدادهای بزرگ است و در فیفا ما مسئول افزایش این پتانسیل ها در کشورها و یاری رساندن به آن ها هستیم.  ونگر، دروبینار دانش افزایی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: ایران  استعدادهای زیاد دارد ونیز  مربیان  خوبی در ایران هستند که نیازاست در مسیر آموزش و پیشرفت دائمی قرار داشته باشند. وی افزود: ما در حال تدارک دوره های مربیگری برای برخی از کشورها ازجمله ایران هستیم. طبعا نیازهای فوتبال ایران را تحلیل و آنالیز می کنیم و برنامه  ارائه خواهیم داد.ونگر در پاسخ به پرسشی درباره فلسفه های مربیگری دررابطه با بازیکن گفت: قطعا مربی باید بازیکن را تحت تاثیر قرار بدهد و برای پیشرفت او تلاش کند. طبعا شناخت فرهنگ بازیکن از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورت کلی ما می گوییم مربی انسانی هست که با تخصص در فوتبال کار می کند و برای موفقیت به سه رکن اساسی نیاز دارد. رکن اول ارتقای همیشگی دانش، رکن دوم بالا بردن مهارت های انتقالی و رکن سوم راهبرها و روش هایی که منجربه موفقیت تیم می شود. ونگر گفت: من همیشه می گویم مربی ابتدا باید ظرفیت گوش دادن را در خودش بالا ببرد و شنونده خوبی باشد و درادامه بتوانیم تعامل خوبی ایجاد کنیم. واقعیت این است وقتی من کار خودم را از سال 1993 به صورت حرفه ای آغاز کردم برخی اصول را برای خودم تعریف کردم .اول کیفیت تمرینات تیم بود و درادامه استفاده ازافراد متخصص درکنار خودم و البته حفظ نظم و انضباط.این ها موضوعاتی است که درتیم اهمیت بالایی دارد.