آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۵
صفحه آخر (جهان)
۱۲

نگاه رسانه های صهیونیستی به توافق صلح با اعراب: «هیچ ارزشی ندارد»

رسانه های صهیونیستی با بی ارزش خواندن توافق تل آویو با ابوظبی و منامه، اعلام کردند که در مورد ارزش این توافق اغراق شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی در قبال امضای توافق عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و رژیم های امارات و بحرین، واکنش های متفاوتی نشان دادند؛ شبکه صهیونیستی«کان» در این رابطه اعلام کرد که این توافق ارزشی ندارد و در مورد آن مبالغه های بسیار زیادی صورت گرفته است. طبق گزارش این شبکه، این توافق قابل مقایسه با معاهده سازش اسرائیل با مصر و اردن نیست. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز به یکی از ابعاد نگرانی گروه های صهیونیستی درخصوص توافق سازش اسرائیل با امارات و بحرین اشاره کرد. «آلکس فیشمن» تحلیلگر این روزنامه صهیونیستی، در مطلبی تحت عنوان «اتحاد گروه های مقاومت» نوشت ، جنبش های حماس ، فتح و سایر گروه های فلسطینی جهت مبارزه با روند سازش اسرائیلی - عربی، ایجاد یک فرماندهی مشترک را کلید زده اند، اقدامی که نگرانی های زیادی را در محافل امنیتی اسرائیل ایجاد کرده است.