آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
بین الملل
۱۳

یوشی هیده سوگا نخست وزیر جدید ژاپن شد

پارلمان ژاپن «یوشی هیده سوگا» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور و جانشین «آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی   برگزید.به گزارش اسپوتنیک،  پارلمان ژاپن «یوشی هیده سوگا» رئیس جدید حزب حاکم «لیبرال دموکرات» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور و جانشین «آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی انتخاب کرد. مجلس نمایندگان ژاپن برای مشخص کردن وضعیت کرسی نخست وزیری جلسه فوق العاده تشکیل داد. در رای گیری پارلمان ژاپن 314 قانون گذار به نفع سوگا رای دادند .سوگا که در دولت آبه دبیر ارشد کابینه بود، در حالی قدرت را تحویل گرفته که این کشور با چالش هایی ازجمله اقتصاد بحران زده به دلیل شیوع کرونا مواجه است. وی از افراد مورد اعتماد و نزدیک به آبه محسوب می شود و روز دوشنبه هفته جاری به جاری آبه به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن برگزیده شد.نیاز برای تعیین نخست وزیر جدید در میانه راه وقتی ایجاد شد که آبه شینزو اواخر ماه اوت از تصمیم خود برای استعفا به دلیل یک بیماری مزمن خبر داد.