آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۹
صفحه آخر
۱۲

نورنوشت: مانور آگاهی سازی شهروندان به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا در سطح شهر قم برگزار شد