آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۸
فرهنگ
۹

حرف های خودمانی درباره نمایشگاه مجازی کتاب

حمید نورشمسی (روزنامه نگار)

طی روزهای گذشته و با صدور حکمی از سوی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی در دستورکار وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و موسسه تازه تاسیس خانه کتاب و ادبیات قرار گرفت. درباره این اتفاق تازه و آنچه در آن رخ خواهد داد تاکنون اظهار نظر دقیقی صورت نگرفته و برنامه های موسسه مزبور برای ایجاد آن به روشنی اعلام نشده است اما با این همه درباره این اتفاق می توان چند مساله را مورد توجه قرار داد.

نمایشگاه مجازی نه در ایران و نه در نمونه های خارجی آن بدیلی برای نمایشگاه فیزیکی نیست. این رویداد را باید به صورت مستقل مورد توجه قرار داد و انتظار نداشت که تمامی آنچه در یک نمایشگاه فیزیکی رخ می دهد را در آن دید. با این همه با اعلام این خطر و در همین فاصله کوتاه بسیاری از فعالان نشر با این سوال به پیشواز این رویداد رفته اند که این اتفاق در فضای مجازی با چه ساختاری قرار است محصولات آنها را عرضه کند و در مقابل، خریداران بالقوه کتاب نیز با این مساله روبه رو هستند که در این نمایشگاه مجازی درواقع با چه کسی طرف حساب خواهند بود و در صورت هر نوع تخلف یا اعتراض یا مشکل در دریافت محصول چه کسی پاسخگو است؟

طی روزهای گذشته از سال جاری بسیاری از فعالان نشر درباره مزیت های نمایشگاه در قالب فیزیکی اظهار نظر کرده و یکی از مهم ترین مزیت های آن را دیدار و گفت وگو با اهالی قلم برشمرده اند. آیا نمایشگاه مجازی نیز مجالی برای این رویداد خواهد بود؟ پاسخ این سوال در این نکته نهفته است که آیا قرار است در این رویداد فروش و کمک به گردش چرخه فروش کتاب مد نظر قرار بگیرد و یا این که نیت اصلی از این ماجرا برپایی یک جشنواره فرهنگی است؟ به باور نویسنده و در فضای فعلی حاکم بر بازار نشر و نیز با توجه به استقبال قابل توجهی که از برگزاری رویداد تابستانه کتاب به عمل آمده است، نمایشگاه مجازی کتاب هم باید معطوف به کمک حداکثری به افزایش فروش کتاب و رساندن آن به مخاطبان و حتی ایجاد امکانات تخفیفی بیشتر برای مخاطبان در مناطق کمتربرخوردار باشد.

با نیل به این مساله برگزاری یک رویداد جمع وجور و درعین حال جذاب و توام با اتفاقات جذاب اقتصادی برای مخاطبان کتاب در این رویداد می تواند سنگ محک خوبی جهت برگزاری آن برای نخستین بار در کشور باشد و پس از رفع و رجوع ایرادات احتمالی آن و در ادامه بخش های متنوع تری را نیز به آن افزود.