آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۸
ورزش
۱۷

رای دادگاه عالی ورزش درباره جودو 2 ماه دیگر اعلام می شود

روز گذشته جلسه دادگاه عالی ورزش برای رسیدگی به پرونده شکایت جودو ایران از فدراسیون جهانی برگزار شد. جلسه ای که در آن سه ایرانی علیه کشور و علیه جودو ایران شهادت دادند و مسوولان ایرانی از جمله آرش میراسماعیلی، نصرا... سجادی و محمدرضا داورزنی که به عنوان شاهد راهی این دادگاه شده بودند اظهارت خودشان را بیان کردند. این اتفاق در حالی افتاده است که محوریت این جلسه بیان اظهارنظر طرفین بوده و در این جلسه هیچ رایی صادر نشده است. قضات دادگاه عالی ورزش اظهارات را شنیده و بر اساس آنچه که اطلاعات کسب شده است، ظرف یک تا دو ماه آینده رای نهایی در خصوص این پرونده را صادر می کنند.