آرشیو دو‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۰۲
سیاست گذاری
۶
خبر

افزایش نرخ بیکاری کشورهای اروپایی برای پنجمین بار

متوسط نرخ بیکاری 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت.به گزارش «ایبنا» به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان آگوست 2020 نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با 2/ 0درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل، به ترتیب به سطح 1/ 8 درصد و 4/ 7 درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفت ماه اخیر بوده است. تخمین زده می شود تا پایان این ماه 15 میلیون و 603 هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، 13 میلیون و 188 هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا 238 هزار نفر و در سطح منطقه یورو 251 هزار نفر افزایش یافته است. در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با 2/ 16 درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با 7/ 9درصد و سوئد با 2/ 9 درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک با 7/ 2 درصد مشاهده شده و پس از این کشور، لهستان با 1/ 3 درصد و مالت با 1/ 4 درصد قرار دارند.